Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 945 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Selena Gomez "Naturally"

wtorek, 20 kwietnia 2010 11:40


Hej!
Mam dla Was tekst najnowszej piosenki Seleny Gomez "Naturally"!!


How you choose to express yourself
It's all your own and I can tell
It comes naturally, it comes naturally

You follow what you feel inside
It's intuitive, you don't have to try
It comes naturally, mmmm it comes naturally

And it takes my breath away
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

You have a way of moving me
A force of nature, your energy
It comes naturally (You know it does)
It comes naturally
Mmmm yeah

And it takes my breath away (Everytime)
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

When we collide, sparks fly
When you look in my eyes, it takes my breath away

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Everything baby comes naturally


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kilka Pionowych opisów

poniedziałek, 12 kwietnia 2010 17:15
Hej!
Mam dla was pare pionowych opisów!!!


´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´

Wyślij to do osób które uważasz
za słodkie jak hello kitty
1x może i jesteś słodka ale...
2x oki jest dobrze
3x jesteś słodka jak cukierek
4x ojejku chyba widzę ciacho
5x ale sło0dziak po prostu chce się zjeść jak tort czekoladowy
$$$$$____________________$$$$$
$$$$$$$$_____________,,$$$$$$$
_$$$$$$$$,,__________,,$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$__ .___._$$$$$$$$$$¬¬¬¬
__$$$$$$$$$$,_'.__.',,$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$
___***$$$$$$$$@@$$$$$$$$$*
____,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
___,,$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$
*$$$$$$$$$$___*___*__$$$$$$$$$
*$$$$$$$$$____________$$$$$$$$
_,;$*$,$$**'____________**'$$*$*
____,;'*
,,,,.;*
*.°
o
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
Pozdrowionko:)

________________###*
____________.*#####
___________*######
_________*#######
________*########.
_______*#########.
_______*######*###*
______*#########*###
_____*##########*__*##
___*###########_____*
__############
_*##*#########
_*_____########
________#######
_________*######
__________*#####*
____________*####*
_____________*####
_______________*##*
________________*##
_________________*##.
________________.#####.
_______________.########Na urodziny najlepsze życzenia;
po 1-zdrowia dobrego
po 2-życia pięknego
po 3-smutków niewielu
po 4-dojścia do celu
po 5-przyjaciół licznych
po 6-samych dni ślicznych
po 7-uśmiechu na twarzy
po 8-dalekich wojaży
po 9-błogiego snu
po10-lat ŻYCIA STU.
............................{'--..-.'_,}
........................{;..\,__...-'/}
....._.;_'.-._ ...{..'-'.._;..-';
...{'--..-.'_,}...''--.._..-' ....._.;_'.-._
.{;..\,__...-'/}...._.;_'.-._ ...{'--..-.'_,}
.{..'-'.._;..-';.{'--..-.'_,}.{;..\,__...-'/}
....''--.._..-'.{;..\,__...-'/.{..'-'.._;..-}
........,--\\..,-"...''--.._..- ..--.._..-
...... ....._.;_'.-._..... ||......//
..........{'--..-.'_,}.,-"-.....//.,-"-..
........{;..\,__...-'/....'-.\.// (..'-...\
...........{..'-'.._;..-'. ,/. // ;---,/
......../....-'.)..\......... //
........\,---''...\\.......//.
.....................\| ..//
............((_,»*-*« »*-*«,_))
((_,»*-**-*«,_)) ((_,»*-**-*«,_))
##,................,#**#,.,#**#,
.....##.........,,#####...........#
.......##....,#..........#....//.....#
........###*.....#..........((......#
..........'''#................... ....#
.............''#......#...............#
.................''##;........#.....#,
......................#........"##"...#,
......................#....................#,
......................#.....#................#,
......................#.....#.............. )

Na szczęście... :*:*:*:*:* :)))
____e$$$$e____$$$$$$$$$$$$___
___$$$$$$$u__u$$$$$$$$$$$$___
__e$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$$$"__$$$$$$$$$$$$____
__$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$"____
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$______
___$$$$*_______*$$$$*"_______
_$___________________________
_$e__________________________
_"$$______________________e$_
__"$$u_________________.e$$__
___"$$$e.___________.e$$$*___
_____*$$$$$eeeeee$$$$$$$"____
_______"$$$$$$$$$$$$$*_______
___________""***"""_______
  ´´´´´´´´´´´$´$$´$$
´´´´´´´´$$$$´´´´$$$$$$
´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´$$
´´´´$$´´´´´´´´$$´´´´´´´$$
´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'´$
$´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´´´.$
$´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´$
$´´´´´´´´´´´´$$´$´´´´´´´´´$´´$
$´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´$$$$´´´$
$´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´$$´´$´´´$
´$´´´´´´´´$$$$$´$´´´$$$$$$´´$
´$$´´´´´´´$´´´´´$´´$$$$$$´´$
´´$$´´´´´´$´´´´$´´$$$$´´´´$
´´´$´´´´´´$´´´$´´´$´´´´´´$
´´´$´´´'´´$$$$´´´´´´´$´´$$
´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$
´´´´$$$´´´´´´´$$$$$´´´´´´$
´´´´´´´$$$´´´´´$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´$$$$$$
´´´´´´´´´$$´´´´´´$$´$
´´´´´´$$$$´´´´´´´´$´$$
´´´´´´´´$´´$$´´´´´$´´´$
´´´$$$$$´$´´´´´´´$´´$´
´$$´´´$$$$´$´´´´´´$´´´$$$$$$
´$$´´´´´´$$$$´´´´´$´$$´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´´$
´´$$´´´´´´´´´$´´´$´´´´´´´´´´$
´´´$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$$$$$
.....::::::POZDRAWIAM:::::.....
.....:::::: I :::::.....
.....:::::: BUZIAKA :::::.....
.....::::::ZOSTAWIAM :::::.....
.___/\__ . . . . / .//\\ .\\<>*<>*<>*<>
.___/<0. . . (\\ Miłej Nocki :D
/^. . . (). . . .\\<>*<>*<>*<>
\_/ . .() . () . \\
. \\\\\/ . . . . .\\
. . . . / . .() . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / .() . . .\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / . . (). .\\
. . . . / .() . . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / . .() . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / .() . . .\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / . .() . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / . .() . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / .() . . .\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / . .() . .\\
. . . . / . . . ().\\
. . . . / .() . . .\\
. . . . /). . . . (\\
. . . . / (). . . .\\\\\\\\\\
. . . . / . . () . . . . .() . \
. . . . / . () . . . () . . . .(\
. . . . /). . . () . . . () . . \\
. . . . / . . () . . () . . .() \ \
. . . . / () . . . () . . () . . \ .\
. . . . / . . \\\\\\\\\\\ . . .(\ .^
. . . . / . . \\. . . . . .\ () . .\
. . . . /(). .\\. . . . . . \ . . . \
. . . . / . . .\\. . . . . . .\ . . (\
. . . . / . . .\\. . . . . . .// . . .\
. . . . /). . .\\. . . . . . .//(). .\
. . . . / . . .\\. . . . . . .// . . .\
. . . . / . . .\\. . . . . . .// . .(\
. . . . / . . (\\. . . . . . .//). . \
. . . . / . . .\\. . . . . . .// . . .\
. . . . UUUUu . . . . ..uUUUU

oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Camp Rock 2!!!

piątek, 09 kwietnia 2010 16:40
Wieie co??

Będzie Camp Rock 2 !!!
A oto opis:

Mitchie Torres  i zespół Connect 3  przyjeżdżają kolejnego lata na obóz Camp Rock, ale czeka ich przykra niespodzianka. Okazało się, że część uczestników i instruktorów wybrała w tym roku inny obóz. Po drugiej stronie jeziora powstał konkurencyjny obóz Camp Star, którego najpopularniejszy wokalista wyzywa Camp Rock na muzyczny pojedynek. Wątek miłosny tym razem został oparty na historii Romeo i Julii, tzn. chłopak z Camp Rock zakochuje się w dziewczynie z Camp Star. Czy uczucie będzie silniejsze niż wrogość pomiędzy obozami?... Ten chłopak to Nate, a jego wybranka to Dana Turner  - córka właściciela Camp Star.


oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Ocena Bloogasa

czwartek, 08 kwietnia 2010 16:13

Ocena Bloga http://extra-avki-u-sel.blog.onet.pl/

Pierwsze wrażenie: 8/10
Czionka: 10/10
Kolorystyka: 9/10
Szablon: 7/10
O mnie: 8/10
Zdjęcia: 10/10

Razem.... 52/60!!!!


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ocena Bloga.

czwartek, 08 kwietnia 2010 15:57

Co miesiąc bedę szperać w necie i szukać ciekawych blogów a potem oceniać!!!
Więc, Bloogacze Sprawdzajcie mojego blooga co miesiac a nawet więcej!!!


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


sobota, 21 października 2017

Licznik odwiedzin:  5 121  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O mnie

Imię: Weronika
Ksywka: KAPUCHA
Wiek: 10
Nr.gg: 12435081
Profil na Nasza-Klasa:
http://nasza-klasa.pl/#profile/20494817

Profil na glittery: http://www.glitery.pl/polecam,DemiGomez

O moim bloogasie

♥♥♥♥♥♥♥Najlepszy blog z dodatkami oraz dodatkami na bloga, naszą-klasę i glittery!!♥♥♥♥♥♥♥

Sonda


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 5121

Lubię to